Fastighetssystem

Olika lösningar för ett bekvämt och tryggt boende, förenklad fastighetsadministration och få en bättre ekonomi. 

Systemet kan användas lokalt i ett hus eller flera fastigheter med central administration, ni bestämmer omfattningen.

En investering för framtiden 

Det är viktigt att man investerar i ett system som ger möjlighet att växa. Eftersom systemet är modulärt uppbyggt kan man börja med en dörr till en tvättstuga för att sedan successivt bygga ut det med fler dörrar och andra funktioner. Det är en långsiktig investering.

 • Tvättstugebokning

  Att investera och införa bokningssystem i tvättstuga ökar trivsel och trygghet. Flera effekter av ett införande gör investeringen lönsam, tex att de boende blir bättre på att sköta om lokaler och utrustning.

  Allt går att boka
  I systemet finns det inga begränsningar. Det går att ha obegränsat antal bokningsobjekt i systemet, man kan boka allt från tvättstugor, bastu, möteslokaler till gemensam bil.
  Regler för hur objektet ska bokas sätts upp i programmet och hyresgästen kan begränsas att boka mer än ett visst antal tider under en tidsperiod.

  Snabbt och enkelt
  Visst ska det vara enkelt att boka sina tvättider? Den boende håller fram sin bricka intill bokningstavlan för att identifiera sig. Med två tryck på tavlan är tiden bokad.

  Boka tvättstugan från Thailand
  Tack vare att systemet ligger på Internet kan hyresgästen boka hemifrån eller från semestermålet utan att behöva besöka tvättstugan.

  Trygg i tvättstugan
  Med systemet har endast den boende som bokat tid tillträde till tvättstugan, ett enkelt sätt att öka tryggheten och säkerheten. Den som använder tvättstugan blir mer noggrann att städa efter sig på grund av spårbarhet. Därmed håller den dyrbara tvättstugan längre.

 • Tvättdebitering

  Karlstad Bostads AB införde systemet samt debitering i tvättstugorna. Resultatet blev att energiförbrukningen i tvättstugorna minskade med 30 procent och livslängden för maskinerna blev 30 procent längre.

  Tvättstugan är en energibov
  En tvättstuga med manuell bokning har kanske den största besparingspotentialen av alla i en äldre fastighet. Om utgifter för energiförbrukning, slitage och lokalvård knyts till användandet så kommer totala kostnaden att upplevas som rättvis, vår erfarenhet är dessutom att tvättstugan används effektivare och att boende är noggrannare med ordningen i lokalerna.

  Kostnadseffektiva åtgärder
  En av anledningarna till att man tar betalt för användandet av tvättmaskinen är ekonomi men också miljö och rättvisa. Genom att tvätta mer ekonomiskt minskar utnyttjandet av våra energiresurser och det spar på miljön. 

  Betala för antalet tvättar eller energiförbrukning i tvättstugan
  När den boende själv betalar blir resultatet väl fyllda maskiner och färre tvättar. Systemet är maskinoberoende och registrerar tvättmaskinens eldrift och räknar ut antalet tvättar.
  På hyresavin kan boende se hur många tvättar man gjort varje månad.

 • Passersystem

  Med passagesystem försvåras möjligheterna till inbrott i fastigheten, vilket ökar tryggheten för de boende. Om nycklar kommer bort är det lätt att göra dem obrukbara. Systemet stänger ute obehöriga och spar pengar.

  Kontrollerat spring i fastigheten
  Vem springer i fastighetens källare? Tjuvar föredrar vanliga lås som inte lämnar några spår efter sig. I systemet finns spårbarhet i dörrpassagen, vilket minskar stölder i de boendes förråd

 • Porttelefonen

  Med passagesystem försvåras möjligheterna till inbrott i fastigheten,  För många känns det viktigt att kunna låsa sin entré för obehöriga. Men det måste vara enkelt för den boende att komma in och bekvämt att släppa in besökare till fastigheten. Vi kan tillgodose detta.

  Exempel:
  En fastighet med en låst entrédörr dygnet runt.

  Dagtid
  Besökare anropar via portapparat till respektive lägenhet för att bli insläppt. Boende använder RFID-bricka för att komma in och andra som frekvent besöker fastigheten har personlig kod för att låsa upp.

  Kvällstid och nattetid
  Har endast de som har RFID-bricka tillträde. 

  Porttelefon med IP-telefoni ger stora besparingar
  IP-porttelefoni är ett nytt koncept, vilket innebär att samtal rings över ett datanät som är baserat på IP (Internet Protocol). Detta medför stora besparingar, då man använder ett nät istället för två eller fler.

  digiTEL
  
En porttelefon med inbyggd taggläsare och en 5,7" display. Besökande till 
fastigheten pekar på namnet på den person som ska besökas och ett anrop sker 
till dennes telefon. Kvällstid kan namnen försvinna och besökaren måste veta 
ett telefonummer för att använda porttelefonen. Boende i fastigheten eller andra behöriga använder en beröringsfri tagg för att låsa 
upp dörren.

  digiTEL Just-Call
  
Denna lösning kräver ingen porttelefon vid entrén, utan den besökande använder 
sin egen mobiltelefon för att komma i kontakt med hyresgästen. Hyresgästen kan 
därefter fjärröppna med sin telefon. (endast registrerade och godkända telefon-
nummer kan öppna). Ingen risk för vandalism och hyresgästen betalar själv för 
telefonkommunikationen.

 • Trapphustavla

  Knyter ihop kommunikationen mellan fastighetsägare och hyresgäster. Ett modernt alternativ till den gamla anslagstavlan som visar vilka som bor i trappuppgången. Skillnaden är avsevärd, den spar tid och gör det möjligt att snabbt nå ut med information. 

  Nyheter och information
  Både permanent information som alltid ska finnas tillgänglig, och tillfälliga meddelanden till de boende kan skickas till trapphuset. Exempel på fast information är vilka kontaktpersoner som ansvarar för fastighetsskötsel, vilka regler som gäller för olika aktiviteter, energideklarationer m.m.

  Med hög driftsäkerhet 
  Tavlan är försedd med pansarglas och är vandaltålig. Den kräver bredbands-anslutning. Är försedd med pekskärm, musplatta och beröringsfri kortläsare. 

  Funktioner för hyresgästen 
  När hyresgästen loggar in sig med sin beröringsfria nyckel öppnas funktioner som:

  listpunktBokning av tvättstugetider.
  listpunktIndividuell presentation av insamlade mätvärden.
  listpunktFelanmälan från tavlan, 24 timmar om dygnet.
  listpunktLäsa personliga meddelanden.

 • Styrsystem för motorvärmare

  Motorvärmare kan vara stora energibovar. Ostyrda och tidsstyrda motorvärmare tillåter de boende att använda motorvärmarna även när behovet inte finns. Det är inte ovanligt att stolpar som är ostyrda har en energikostnad på över 1000:- per månad. 

  Med ett temperaturstyrt system följer påslagningstiden utomhustemperaturen, därav optimeras användandet vilket leder till lägre energikostnader samtidigt som bilen värms upp optimalt för den rådande temperaturen för att motverka de negativa effekterna på miljön som kallstarter orsakar. 

  Styrsystem för motorvärmare och laddning av elfordon, med IMD
  Den som hyr parkeringsplatsen med elstolpe kan själv styra när elen ska vara påslagen med telefon (App, SMS eller QR kod), via manöverpanel eller från en internetansluten dator.

  IMD, individuell mätning och debitering
  Med systemet installerat kan ni införa mätning och fakturering av den el som förbrukas av den boende. 

  Installation
  Installationen är enkel och kräver ingen ny kabeldragning på parkeringen. Systemet kan installeras i de flesta befintliga huvar. Då spar man in på kostnaderna för att köpa nya huvar och uppgraderar ett äldre system till ett topp modernt system med väldigt enkla ingrepp.

  Systemets komponenter
  En styrmodul monteras i den elcentral som matar motorvärmarna, den kopplas mot internet. Varje styrmodul kan styra upp till 1000 stolpar inom 800 meters kabellängd. En kommunikationsmodul monteras i varje motorvärmarhuv, den reglerar två uttag individuellt och hanterar upp till 16A per uttag.

  Systemets kommunikation
  Internetanslutning av styrmodul kan ordnas via befintligt datanätverk i fastighet, med ADSL eller mobilt bredbandsmodem. Signaler mellan styrmodulen och kommunikationsmodulerna går via samma ledningar som matar ström till uttagen. I händelse av att Internetförbindelsen bryts en längre tid släpps strömmen på av modulerna för att inte förorsaka några olägenheter för användarna samt att fastighetsägaren larmas.

 • Referenser

  Referenser
 • 1

Besöksadress

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
021-12 23 42
Eskadergatan 7, 721 31
    Västerås

Seriös samarbetspartner

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.